Home > pb

CZARNA POLSKA JESIEŃ W SZPITALACH POWIATOWYCH

Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych solidaryzuje się i popiera akcję Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego "CZARNA POLSKA JESIEŃ".Szpitale powiatowe pełnią kluczową rolę w polskim systemie ochrony zdrowia. Wieloletni brak właściwego finansowania i szalejąca inflacja powodują, że ryzyko ich likwidacji jest wysokie i prawdziwe. Oczekujemy realnych zmian, które zabezpieczą funkcjonowanie naszych

Czytaj więcej,,,

FINANSOWE SKUTKI USTAWY DLA SZPITALI POWIATOWYCH – KONFERENCJA STAROSTÓW, PREZYDENTÓW ORAZ DYREKTORÓW I PREZESÓW SZPITALI

23 sierpnia br. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyło się ogólnopolskie spotkanie Prezydentów, Starostów i Członków Zarządu Powiatu odpowiedzialnych za ochronę zdrowia oraz Dyrektorów i Prezesów Szpitali. Spotkanie dotyczyło skutków finansowych dla szpitali powiatowych i miejskich wynikających z wejścia w życie Ustawy z dnia 26 maja 2022 r. o

Czytaj więcej,,,

SPOTKANIE ZARZĄDU OZPSP Z PRZEDSTAWICIELAMI NFZ

W czwartek, 28.07.2022 r. Zarząd OZPSP wraz z przedstawicielami Związku Powiatów Polskich odbył spotkanie w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, podczas którego prowadzono negocjacje dotyczące urealnienia przyznawanych środków finansowych na ustawowe podwyżki dla pracowników systemu ochrony zdrowia oraz niwelowanie skutków inflacji. Strony nie doszły do porozumienia. Następną turę rozmów zaplanowano na wtorek,

Czytaj więcej,,,

20.06.2022 r. SPOTKANIE ZARZĄDU OZPSP Z WICEMINISTREM ZDROWIA ORAZ PREZESEM NFZ

20 czerwca 2022 r. odbyło się spotkanie Zarządu OZPSP z Wiceministrem Zdrowia Maciejem Miłkowskim oraz Prezesem NFZ Filipem Nowakiem. W trakcie spotkania prowadzono rozmowy dotyczące sposobu finansowania podwyżek dla pracowników ochrony zdrowia, rozliczania nadwykonań za drugi kwartał oraz wzrostu wyceny świadczeń w pediatrii.

Czytaj więcej,,,