Home > Najnowsze wiadomosci (Page 2)

13.04.2022 r. – Posiedzenie zespołu ds. zmian w pediatrii

W środę, 13.04.2022 r. odbyło się posiedzenie powołanego przez Ministra Zdrowia zespołu ds. zmian w pediatrii. Zespołowi przewodniczy Prezes NFZ, Filip Nowak, a Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych reprezentuje Adam Styczeń, członek zarządu OZPSP.Zadaniem zespołu jest omówienie i opracowanie koncepcji finansowania pediatrii w Polsce. Narodowy Fundusz Zdrowia przygotuje dane, o

Czytaj więcej,,,

07.04.2022 r. -Zarząd OZPSP

W czwartek, 07.04.2022 r. za pomocą środków porozumiewania się na odległość odbyło się posiedzenie Zarządu OZPSP. W trakcie posiedzenia podjęto uchwałę o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Związku. Szczegółowe informacje oraz program Walnego Zgromadzenia Związku zostaną rozesłane do Członków OZPSP w najbliższym czasie. Członkowie Zarządu dyskutowali nad strategią działania na najbliższe tygodnie. Zdecydowano

Czytaj więcej,,,

06.04.2022 – Wyjazdowe posiedzenie Senackiej Komisji Zdrowia w Dąbrowie Górniczej

W środę, 06.04.2022 r. w Dąbrowie Górniczej odbyło się wyjazdowe posiedzenie senackiej Komisji Zdrowia, w którym, na zaproszenie przewodniczącej Komisji, Senator Beaty Małeckiej-Libery, uczestniczył Prezes OZPSP Waldemar Malinowski. W dyskusji "Kadry medyczne wyzwaniem dla systemu opieki zdrowotnej" wziął udział Marszałek Senatu RP, prof. Tomasz Grodzki, Wiceministrowie Zdrowia - Piotr Bromber i

Czytaj więcej,,,

30.03.2022 r. – Spotkanie w sprawie możliwości zatrudniania uchodźców z Ukrainy w szpitalach

W dniu 30.03.2022 r., przy współpracy z Ministerstwem Zdrowia, Zarząd OZPSP zorganizował spotkanie online, w trakcie którego pracownicy Ministerstwa Zdrowia szczegółowo omówili warunki zatrudniania uchodźców z Ukrainy w szpitalach. W spotkaniu udział wzięli. m.in. Wiceminister Zdrowia Piotr Bromber oraz Dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych Małgorzata Zadorożna, która szczegółowo odpowiadała na

Czytaj więcej,,,

23.03.2022 r. – Spotkanie członków OZPSP z przedstawicielami MZ i NFZ

W środę, 23.03.2022 Zarząd OZPSP zorganizował spotkanie członków Związku z Wiceministrem Zdrowia Piotrem Bromberem oraz Prezesem NFZ Filipem Nowakiem. W trakcie spotkania omówiono szereg bieżących problemów. Wiceminister Piotr Bromber wraz z Prezesem Filipem Nowakiem przedstawili planowane w najbliższym czasie zmiany w finansowaniu ochrony zdrowia. Zapowiedziano kontynuację rozmów. 

Czytaj więcej,,,

VII Kongres Wyzwań Zdrowotnych w Katowicach

Krzysztof Żochowski, Wiceprezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych reprezentował OZPSP w VII Kongresie Wyzwań Zdrowotnych, który odbył się w dniach 3-4.03.2022 r. w Katowicach.Krzysztof Żochowski wziął udział w panelu Model opieki zdrowotnej w powiecie, wraz z Grzegorzem Kubalskim, dyrektorem w Związku Powiatów Polskich, Bernadetą Skóbel, radcą prawnym ZPP, Jerzym Szafranowiczem, Wiceprezesem Związku

Czytaj więcej,,,

KONSULTACJE PUBLICZNE – RZĄDOWY PROJEKT USTAWY O MEDERNIZACJI I POPRAWIE EFEKTYWNOŚCI SZPITALNICTWA

Do konsultacji publicznych skierowany został projekt Ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa. Zachęcamy wszystkich Członków OZPSP do zapoznania się z jego treścią oraz przesyłanie swoich uwag.Dokumenty do pobrania poniżej: proj. ust. o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa konsultacje publiczne i opiniowanie ust. o modernizacji i poprawie efektywności OSR ust. o modernizacji i

Czytaj więcej,,,