Home > Najnowsze wiadomosci (Page 5)

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU OZPSP Z DNIA 18.01.2017 R.

  Posiedzenia Zarządu OZPSP odbyło się w Warszawie w dniu 18.01.2017r.   W spotkaniu uczestniczyli:   Prezes – Waldemar Malinowski Wiceprezes – Zbyszko Przybylski Wiceprezes – Krzysztof Żochowski Członek Zarządu – Sabina Bigos-Jaworowska   oraz Mecenas Wojciech Powroźnik   Przyjęto jednomyślnie program posiedzenia Zarządu, zgodnie z poniższym: Dyskusja na temat planu zwołania Walnego Zgromadzenia OZPSP; Zmiany funkcjonowania Rady

Czytaj więcej,,,

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU OZPSP Z DNIA 15.12.2016 R.

  PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU OZPSP Z DNIA 15.12.2016 R. Posiedzenia Zarządu OZPSP odbyło się w Warszawie w dniu 15.12.2016r. W posiedzeniu uczestniczyli: Wiceprezes Zbyszko Przybylski i Krzysztof Żochowski. Członkowie zarządu Sabina Bigos Jaworowska i Andrzej Bujnowski oraz gościnnie członkowie Rady Związku Maciej Biardzki i Cecylia Domżała. Prowadzący posiedzenie Wiceprezes Krzysztof Żochowski zaproponował następujący porządek obrad: Przyjęcie

Czytaj więcej,,,

Protokół spotkanie MZ 15.12.2016 r

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA ZARZĄDU Z OZPSP Z MINISTREM ZDROWIA KONSTANTYM RADZIWIŁŁEM W SIEDZIBIE MINISTERSTWA ZDROWIA W WARSZAWIE Z DNIA 15.12.2016 R. W spotkaniu uczestniczyli: Minister Zdrowia, 3 przedstawicieli centrali NFZ w tym wiceprezes Maciej Miłkowski. Ze strony OZPSP: Wiceprezesi Zbyszko Przybylski i Krzysztof Żochowski, członkowie Zarządu OZPSP Sabina Bigos-Jaworowska i Andrzej Bujnowski

Czytaj więcej,,,

Protokół z posiedzenia Zarządu OZPSP 06.12.2016r

Zarząd Związku na posiedzeniu w dniu 06.12.2016r. w Szpitalu Bielańskim w Warszawie w składzie Zbyszko Przybylski i Krzysztof Żochowski oraz w trybie telekonferencji Waldemar Malinowski i Sabina Bigos Jaworowska Porządek obrad: 1. Omówienie sytuacji bieżącej. 2. Przyjęcie stanowiska Zarządu w sprawie negocjacji z NFZ dotyczących finansowania szpitali powiatowych w pierwszym półroczu 2017r., które ma

Czytaj więcej,,,

Protokół ze spotkania z Prezesem NFZ 29.11.2016 r

Na początku zgodnie z uzgodnieniami z poprzedniego spotkania p. Krzysztof Żochowski złożył pismo dotyczące oceny wzrostu kosztów funkcjonowania naszych jednostek w związku ze zmianami ustawowymi płacy minimalnej i minimalnej stawki godzinowej, p. Krzysztof Żochowski omówił postulaty Związku. Pełna treść protokołu: protokol-ze-spotkania-z-prezesem-nfz-29-11-2016-r

Czytaj więcej,,,

Protokół ze spotkania z p.o. Prezezsa NFZ 08.11.2016 r

W dniu 08.11,2016r. siedzibie centrali NFZ w Warszawie obyło się spotkanie Zarządu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych z p.o. Prezesa NFZ Andrzejem Jacyną. Poniżej przedstawiono pokrótce poruszane tematy i ustalenia: Pełna treść protokołu: protokol-ze-spotkania-z-p-o-prezezsa-nfz-08-11-2016-r

Czytaj więcej,,,

Protokół ze spotkania z Ministrem Zdrowia

W dniu 1o.1o.2o16 r. o godz. 14:00 w siedzibie Ministerstwa Zdrowia przy u. Miodowej 14 w Warszawie obyło się spotkanie Zarządu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych z Ministrem Zdrowia Konstantym Radziwiłłem. Na spotkaniu poruszono wątpliwości związane z planowanymi zmianami w systemie opieki zdrowotnej w Polsce. Główne wątpliwości zmiany dotyczyły sieci szpitali,

Czytaj więcej,,,

Protokół z posiedzenia komisji zdrowia

W dniu 04.10.2016 r. w Warszawie obyło się kolejne posiedzenie parlamentarnego zespołu ds. szpitali powiatowych. W niniejszym posiedzeniu uczestniczyli parlamentarzyści tworzący przedmiotowy zespół, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia oraz przedstawiciele Zarządu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców szpitali Powiatowych, tj. Prezes Waldemar Malinowski oraz Wiceprezesi Krzysztof Żochowski i Zbyszko Przybylski, jak również przedstawiciele innych środowisk

Czytaj więcej,,,