Home > Wydarzenia (Page 2)

Dialog w ministerstwie trwa

W związku z pogarszającą się sytuacją finansową szpitali powiatowych i koniecznością wprowadzenia pilnych zmian systemowych zmierzających do jej poprawy Zarząd OZPSP zainicjował cykl spotkań z przedstawicielami ministerstwa zdrowia oraz NFZ, w czasie których przedstawiciele Związku domagali się konkretnych propozycji zażegnania istniejącego kryzysu. W dniach 18 i 24 stycznia członkowie Zarządu

Czytaj więcej,,,

Nie tylko o ryczałcie – spotkanie Zarządu OZPSP z prezesem NFZ

21 czerwca w siedzibie Narodowego Funduszu Zdrowia odbyło się spotkanie Zarządu OZPSP z prezesem NFZ Andrzejem Jacyną. W rozmowie na temat bieżącej sytuacji szpitali oraz sposobu finansowania realizowanych przez nie świadczeń medycznych uczestniczył także wiceprzewodniczący Konsorcjum Dolnośląskich Szpitali Powiatowych Maciej Biardzki. Najistotniejszą kwestią omawianą podczas spotkania był sposób obliczania ryczałtu dla

Czytaj więcej,,,

Walne Zgromadzenie OZPSP

17 maja w Białobrzegach pod Warszawą odbyło się Walne Zgromadzenie Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych, w czasie którego Zarząd Związku jednogłośnie otrzymał absolutorium. Walne Zgromadzenie Związku obradowało pod przewodnictwem prezesa Waldemara Malinowskiego. Sprawozdanie z działalności Zarządu odczytał członek Zarządu Andrzej Bujnowski. Informacje finansowe przedstawiła księgowa OZPSP Bożena Witak.  Oba sprawozdania zostały

Czytaj więcej,,,

Quo vadis, reformo? Konferencja OZPSP

W maju Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych zorganizował kolejną konferencję szkoleniową z udziałem dyrektorów szpitali z całej Polski. Centralnym punktem konferencji był panel dyskusyjny „Quo Vadis, reformo? Ochrona zdrowia, zdobyte doświadczenie, rozwiązania”, w którym udział wzięli m.in.: sekretarz stanu w ministerstwie zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko, przewodniczący parlamentarnego zespołu ds. szpitali powiatowych poseł

Czytaj więcej,,,

Deficyt kadry medycznej wyzwaniem dla szpitali powiatowych

Zarząd Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych bierze aktywny udział w pracach Parlamentarnego Zespołu ds. Szpitali Powiatowych. W dniu 21 marca br. członkowie Zarządu (Waldemar Malinowski, Krzysztof Żochowski i Andrzej Bujnowski) uczestniczyli w posiedzeniu, na którym dyskutowano na temat deficytu kadry medycznej, stanowiącego coraz większe wyzwanie dla szpitali powiatowych. Stanowisko ministra przedstawiła

Czytaj więcej,,,
Minister Zdrowia Łukasz Szumowski

Spotkanie Zarządu OZPSP z ministrem zdrowia

19 lutego miało miejsce spotkanie Zarządu OZPSP z nowym ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefą Szczurek-Żelazko. Z ramienia Zarządu OZPSP w spotkaniu uczestniczyli: prezes Waldemar Malinowski, wiceprezes Krzysztof Żochowski, Sabina Bigos-Jaworska oraz Andrzej Bujnowski. Spotkanie miało przede wszystkim charakter zapoznawczy. Podczas krótkiej dyskusji na temat systemu

Czytaj więcej,,,

Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów Szpitali Powiatowych Szklarska Poręba 2016

VI Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów Szpitali Powiatowych EKONOMIA W OCHRONIE ZDROWIA Szklarska Poręba - Interferie Sport Hotel "BORNIT" 6 – 7 października 2016 r.   Konsorcjum Dolnośląskich Szpitali Powiatowych ma zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do udziału w VI Ogólnopolskiej Konferencji Szpitali Powiatowych pn.: „Ekonomia w ochronie zdrowia”. Konferencja odbędzie się w Szklarskiej Porębie w Interferie Sport Hotel „BORNIT” w

Czytaj więcej,,,