czwartek, 1 grudnia, 2022
Home > Najnowsze wiadomosci > Protokół z posiedzenia Zarządu OZPSP 06.12.2016r

Protokół z posiedzenia Zarządu OZPSP 06.12.2016r

Zarząd Związku na posiedzeniu w dniu 06.12.2016r. w Szpitalu Bielańskim w Warszawie w składzie Zbyszko Przybylski i Krzysztof Żochowski oraz w trybie telekonferencji Waldemar Malinowski i Sabina Bigos Jaworowska
Porządek obrad:

1. Omówienie sytuacji bieżącej.
2. Przyjęcie stanowiska Zarządu w sprawie negocjacji z NFZ dotyczących finansowania szpitali powiatowych w pierwszym półroczu 2017r., które ma być przedstawione do zaopiniowania Radzie Związku.
3. Sprawy Różne.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Wiceprezesi Krzysztof Żochowski i Zbyszko Przybylski omówili dotychczasowe działania Związku.
Poddano glosowaniu projekt stanowiska, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Stanowisko zostało przyjęte 3 glosami przy jednym (Sabina Bigos Jaworowska) wstrzymujący.
W sprawach różnych omówiono propozycje dalszego, bieżącego funkcjonowania Związku.

W imieniu Zarządu
Krzysztof Żochowski
Wiceprezes  OZPSP

źródło: protokol-z-posiedzenia-zarzadu-ozpsp-06-12-2016r

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *