czwartek, 1 grudnia, 2022
Home > Najnowsze wiadomosci > PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU OZPSP Z DNIA 15.12.2016 R.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU OZPSP Z DNIA 15.12.2016 R.

 

PROTOKÓŁ

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU OZPSP Z DNIA 15.12.2016 R.

Posiedzenia Zarządu OZPSP odbyło się w Warszawie w dniu 15.12.2016r.

W posiedzeniu uczestniczyli:

Wiceprezes Zbyszko Przybylski i Krzysztof Żochowski.

Członkowie zarządu Sabina Bigos Jaworowska i Andrzej Bujnowski oraz gościnnie członkowie Rady Związku Maciej Biardzki i Cecylia Domżała.

Prowadzący posiedzenie Wiceprezes Krzysztof Żochowski zaproponował następujący porządek obrad:

  1. Przyjęcie nowego członka – Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach Sp. z o.o.;

  2. Przyjęcie stanowiska w sprawie uruchomienia rezerwy finansowej przez centralę NFZ;

  3. Przyjęcie stanowiska w sprawie finansowania Szpitali Powiatowych w pierwszym półroczu 2017r.;

  4. Sprawy różne.

Porządek obrad został przyjęty jednomyślnie.

Ad. 1. Przedstawiona kandydatura została zaakceptowana – 4 głosy „za”;

Ad. 2. Po omówieniu stanowisko zostało przyjęte jednomyślnie;

Ad. 3. Po omówieniu stanowisko zostało przyjęte jednomyślnie;

Ad. 4. Omówiono bieżące funkcjonowanie Związku.

Na tym spotkanie zakończono.

W imieniu Zarządu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *