piątek, 3 lutego, 2023
Home > Aktualności > Raport na temat sytuacji szpitali powiatowych

Raport na temat sytuacji szpitali powiatowych

Prezentujemy Państwu raport opracowany na zlecenie Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych przez prof. dr hab. Ewelinę Nojszewską i dr Agatę Sielską z Katedry Ekonomii Stosowanej, Kolegium Zarządzania i Finansów SGH oraz Dorotę Gołąb-Bełtowicz – zastępcę dyrektora ds. finansowych Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie.

Celem badania było przeanalizowanie sytuacji finansowej szpitali powiatowych od 2015 r. do drugiego półrocza 2019 r. Ze względu na poczucie pogarszającej się kondycji tych szpitali pojawiła się potrzeba sprawdzenia, przy wykorzystaniu narzędzi statystycznych, jakie wartości przyjmują najważniejsze zmienne charakteryzujące tę kondycję oraz jak zmieniają się one wraz z upływem czasu.

Raport został opracowany na podstawie danych nadesłanych przez ponad 100 szpitali powiatowych.

Pełna treść raportu

Prezentacja „Sytuacja szpitali powiatowych w okresie 2015 r. – czerwiec 2019 r.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *