czwartek, 1 grudnia, 2022
Home > Aktualności > Stanowisko OZPSP w sprawie wzrostu finansowania świadczeń medycznych

Stanowisko OZPSP w sprawie wzrostu finansowania świadczeń medycznych

Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych wystąpił do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z wnioskiem o wzrost wartości finansowania świadczeń medycznych w szpitalach powiatowych. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi OZPSP wezwie szpitale zrzeszone w związku do wypowiedzenia umów z NFZ.

Zdaniem OZPSP całkowicie niezależny od kierowników podmiotów leczniczych wzrost kosztów stałych powoduje znaczne problemy z utrzymaniem płynności finansowej, a co za tym idzie generowanie ujemnych wyników finansowych od początku 2018 r. Wspomniany wzrost kosztów wynika m.in. z przepisów ustawy regulującej wynagrodzenia pracowników medycznych oraz ustawy o płacy minimalnej, a także z porozumienia zawartego przez ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego z rezydentami, gwarantującego wzrost płacy dla lekarzy specjalistów. Sytuację dodatkowo skomplikowało podpisane ostatnio porozumienie między resortem zdrowia a pielęgniarkami.

„Porozumienie pomiędzy Ministrem Zdrowia, a Pielęgniarkami spowodowało, iż pozostałe grupy reprezentujące zawody medyczne oraz niemedyczne domagają się równego traktowania pracowników i tym samym również oczekują wzrostów swoich wynagrodzeń, na które kierownicy podmiotów leczniczych nie posiadają środków finansowych przy obecnie niskim finansowaniu świadczeń medycznych. Kolejne wzrosty wynagrodzeń, których słusznie domagają się pozostałe grupy zawodowe, spowodują przy obecnym finansowaniu świadczeń medycznych całkowitą utratę płynności finansowej szpitali powiatowych i tym samym zagrożenie wstrzymania udzielania świadczeń medycznych” – czytamy we wniosku złożonym na ręce prezesa NFZ.

W przypadku niepodjęcia rozmów w tym zakresie oraz braku realizacji zgłoszonych oczekiwań OZPSP zapowiada wezwanie wszystkich szpitali zrzeszonych w związku do niepodpisywania warunków finansowych na II półrocze 2018 r. i wypowiedzenia umów z NFZ.

Pełny tekst stanowiska OZPSP w sprawie wzrostu finansowania świadczeń medycznych dostępny jest tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *