czwartek, 1 grudnia, 2022
Home > Slider > Stanowisko Zarządu OZPSP

Stanowisko Zarządu OZPSP

W związku z Zarządzeniem nr 38/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne oraz w związku z Zarządzeniem nr 43/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 kwietnia 2019 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej oraz zawartymi w uzasadnieniach do ww. zarządzeń stwierdzeniami, iż przyjęte zarządzenia umożliwią wyliczenie wartości ryczałtu na PSZ do dnia 30 kwietnia 2019 r., a jego wartość będzie uwzględniała również narastające koszty udzielania świadczeń, a w szczególności zwiększające się koszty wynagrodzeń personelu, Zarząd Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych informuje i przypomina Ministrowi Zdrowia oraz Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia, iż na spotkaniach przedstawicieli Związku z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia Maciejem Miłkowskim oraz Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzejem Jacyną w dniach 3 marca 2019 r. oraz 13 marca 2019 r. zostały przedstawione przez Ministerstwo Zdrowia propozycje zmian finasowania świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej i oddziałów internistycznych w szpitalach I i II stopnia systemu PSZ. Zmiany finansowania w zakresie poszczególnych procedur były związane z koniecznością zabezpieczenia świadczeń medycznych dla pacjentów szpitali powiatowych.

Zarząd Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych stoi na stanowisku, iż Minister Zdrowia, w związku z przyjętą przez niego praktyką udzielania poszczególnym grupom zawodowym gwarancji wzrostu ich wynagrodzeń, powinien – działając konsekwentnie – zapewnić pominiętym dotychczas grupom zawodowym wzrost wynagrodzeń i zawrzeć z nimi stosowne porozumienia. Przerzucanie na pracodawców konsekwencji nieracjonalnej polityki finansowej Ministra Zdrowia skutkuje przesunięciem środków pieniężnych przeznaczonych na leczenie pacjentów na inne cele będące następstwem działań Ministra Zdrowia.

Zarząd Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych domaga się ponadto zajęcia przez Ministra Zdrowia merytorycznego stanowiska wobec postulatów Związku przekazanych ministrowi w dniu 2 kwietnia 2019 r. Ignorowanie stanowiska szpitali powiatowych jako podmiotów zapewniających podstawową opieką szpitalną dla większości Polaków stanowi wyraz lekceważenia potrzeb zdrowotnych obywateli Polski.

 

Tekst stanowiska można pobrać TUTAJ

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *