piątek, 3 lutego, 2023
Home > Slider > Walne Zebranie Członków OZPSP

Walne Zebranie Członków OZPSP

16 maja w Białobrzegach pod Warszawą odbyło się Walne Zebranie Członków Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych połączone z konferencją szkoleniową.

Zebraniu przewodniczył prezes Zarządu Waldemar Malinowski. Sprawozdanie z działalności Zarządu w roku 2018 r. przedstawił wiceprezes Zarządu Krzysztof Żochowski, sprawozdanie finansowe – księgowa Bożena Witak, a działalność Rady Związku omówiła jej przewodnicząca Dorota Gałczyńska-Zych. Przewodnicząca Rady podziękowała Zarządowi za aktywne reprezentowanie spraw Związku, rekomendując w imieniu Rady udzielenie Zarządowi absolutorium. Zarząd otrzymał je jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Następnie Walne Zebranie podjęło uchwałę o uzupełnieniu składy Rady w związku z wygaszeniem mandatów części dotychczasowych członków. Skład Rady Związku uzupełnili: Zbigniew Hupało, Krzysztof Kurowski, Bartosz Grobelny, Maciej Smolarz, Mariusz Martyniak i Piotr Rybak.

Walne Zebranie, w głosowaniu tajnym, uzupełniło także skład Zarządu Związku. W miejsce ustępujących Sabiny Bigos-Jaworskiej oraz Zbyszka Przybylskiego do Zarządu wybrano Tomasza Paczkowskiego z regionu wielkopolskiego, który objął funkcję wiceprzewodniczącego, oraz Marcina Kutę z regionu małopolskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *