piątek, 3 lutego, 2023
Home > Slider > Walne Zgromadzenie OZPSP

Walne Zgromadzenie OZPSP

17 maja w Białobrzegach pod Warszawą odbyło się Walne Zgromadzenie Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych, w czasie którego Zarząd Związku jednogłośnie otrzymał absolutorium.

Walne Zgromadzenie Związku obradowało pod przewodnictwem prezesa Waldemara Malinowskiego. Sprawozdanie z działalności Zarządu odczytał członek Zarządu Andrzej Bujnowski. Informacje finansowe przedstawiła księgowa OZPSP Bożena Witak.  Oba sprawozdania zostały jednogłośnie zatwierdzone.

Sprawozdanie Rady Związku przedstawiła jej wiceprzewodnicząca Regina Tokarz – Walne Zgromadzenie przyjęło je jednogłośnie. W związku z pozytywną opinią Rady w kwestii działalności Zarządu Walne Zgromadzenie jednogłośnie podjęło uchwałę w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium.

Walne Zebranie przyjęło również uchwałę w sprawie zmiany składu Rady Związku. W miejsce Tomasza Miedziałki i Macieja Baka w skład Rady przyjęto Tomasza Paczkowskiego oraz Krzysztofa Bostwinę, zgłoszonych przez oddziały wojewódzkie. W związku z nieobecnością przedstawicieli regionu lubelskiego miejsce Piotra Rucińskiego pozostało nieobsadzone.

– Chciałbym zapewnić, że staramy się godnie Państwa reprezentować w jak największej ilości spraw – mówił Waldemar Malinowski, dziękując za udzielenie Zarządowi absolutorium. Prezes poinformował, że Zarząd stara się prowadzić aktywny dialog z ministrem zdrowia, który momentami bywa trudny, a jego efektów nie można obecnie przewidzieć.

Prezes poinformował, że jednym z ważniejszych celów Związku jest pozyskiwanie nowych członków. – Wspólne działania przyniosą efekty, pojedynczymi nic nie wskóramy – mówił Waldemar Malinowski. Wspomniał również o roszczeniach płacowych poszczególnych grup pracujących w ochronie zdrowia, które stanowią narastającym problem dla dyrektorów szpitali. Wskazał na potencjalne negatywne skutki uzgadniania warunków płacowych na poziomie ministerstwa a nie bezpośrednich pracodawców.

Waldemar Malinowski zapowiedział również, że Zarząd stara się o pozyskanie do współpracy ekspertów, którzy merytorycznie wesprą Zarząd i swoim autorytetem wzmocnią podejmowane przez niego stanowiska.

Prezes zapewnił też, że wszelkie informacje, uwagi i postulaty pozyskiwane od członków Związku przekazywane są do organów podejmujących decyzje w poszczególnych kwestiach, w tym do ministerstwa. – Dane, które Państwo do nas wysyłacie, są dla nas bardzo cenne. Pokazują np., jak znaczne są różnice w stawkach NFZ dla różnych województw.

Na zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia dyrektor szpitala w Myślenicach Adam Styczeń złożył na ręce prezesa podziękowania dla Zarządu za roczną pracę na rzecz Związku, a także zasugerował, że członkostwo w Zarządzie powinno mieć charakter etatowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *