czwartek, 1 grudnia, 2022
Home > Stanowiska Zarządu > Protokół posiedzenie Zarządu 25.01.2017

Protokół posiedzenie Zarządu 25.01.2017

PROTOKÓŁ

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU OZPSP Z DNIA 25.01.2017 R.

Posiedzenia Zarządu OZPSP odbyło się w Warszawie w dniu 25.01.2017r.

W posiedzeniu uczestniczyli:

Prezes Waldemar Malinowski, Wiceprezes Zbyszko Przybylski i Krzysztof Żochowski oraz Członek Zarządu Sabina Bigos-Jaworowska.

Prowadzący posiedzenie Prezes Waldemar Malinowski zaproponował następujący porządek obrad, który został przyjęty jednomyślnie:

  1. Przyjęcie uchwały o wykluczeniu 2 członków OZPSP, tj.:

  • Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim;

  • SP ZOZ w Wieluniu.

  1. Przyjęcie uchwały dotyczące upoważnienia Wiceprezesa Krzysztofa Żochowskiego do reprezentowania Związku w sprawach bieżących.

  2. Omówienie kwestii wystąpienia z prośbą do Ministra Zdrowia o wyjaśnienie niejasności związanych z ustawą sieciową.

  3. Omówienie budzących wątpliwości niejasności kryteriów przyznawania budżetu i terminów.

  4. Ustalenie terminu roboczego spotkania Walnego Zgromadzenia OZPSP na dzień 02 III 2017 r.

  5. Przedyskutowanie kwestii zmian statutowych OZPSP.

Powyższy porządek został zrealizowany.

Stosowne uchwały podjęto.

Na tym spotkanie zakończono.

W imieniu Zarządu

Krzysztof Żochowski

źródło: protokol-z-posiedzenia-zarzadu-25-01-2017-r

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *