piątek, 3 lutego, 2023
Home > Wydarzenia > Deficyt kadry medycznej wyzwaniem dla szpitali powiatowych

Deficyt kadry medycznej wyzwaniem dla szpitali powiatowych

Zarząd Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych bierze aktywny udział w pracach Parlamentarnego Zespołu ds. Szpitali Powiatowych. W dniu 21 marca br. członkowie Zarządu (Waldemar Malinowski, Krzysztof Żochowski i Andrzej Bujnowski) uczestniczyli w posiedzeniu, na którym dyskutowano na temat deficytu kadry medycznej, stanowiącego coraz większe wyzwanie dla szpitali powiatowych.

Stanowisko ministra przedstawiła obecna na posiedzeniu sekretarz stanu w ministerstwie zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko, która wielokrotnie podkreślała, że kwestie dotyczące szpitali powiatowych są bardzo istotne dla ministra Łukasza Szumowskiego. J. Szczurek-Żelazko poinformowała, że minister Szumowski odbywa robocze spotkania z Zarządem OZPSP, chętnie słucha głosu szpitali powiatowych, a także poddaje pod dalszą dyskusję rozwiązania proponowane przez Zarząd Związku.

Odpowiedzią rządu na coraz bardziej odczuwalny brak kadry medycznej ma być m.in. zwiększanie limitu miejsc na wydziałach lekarskich i pielęgniarskich uczelni medycznych. Ministerstwo rozważa także delegowanie niektórych czynności wykonywanych przez lekarzy na przedstawicieli innych zawodów medycznych, m.in. pielęgniarki, które z kolei miałyby zostać odciążone przez opiekunów medycznych. Obecni na spotkaniu dyrektorzy szpitali powiatowych z różnych regionów Polski docenili wysiłek związany ze zwiększeniem miejsc na uczelniach. Wyrazili jednak obawę, czy ich absolwenci zdecydują się na pracę w kraju. Podkreślali, że należy dążyć do tego, aby płace w kraju stały się konkurencyjne do zarobków, które można uzyskać za granicą.

Rezydentura w szpitalach powiatowych – co zrobić, by było lepiej

W czasie spotkania przedstawiono statystyki, z których wynika, że w szpitalach powiatowych kształci się bardzo mała liczba rezydentów. Większość z nich wybiera bowiem rezydenturę w dużych placówkach klinicznych. Dyrektorzy szpitali wystąpili z postulatem zorganizowania systemu w taki sposób, aby do zarządzanych przez nich placówek trafiała większa liczba rezydentów. Prezes OZPSP Waldemar Malinowski podkreślił, że Zarząd Związku zgłosił ministrowi zdrowia propozycję dzielenia miejsc rezydentury proporcjonalnie do ilość łóżek w placówce. – Pracując w dużych klinikach, rezydenci nie mają okazji się przekonać, jak wygląda praca na pierwszej linii frontu – mówił prezes OZPSP. – W szpitalach powiatowych zdobędą oni większą wiedzę niż w bardziej wyspecjalizowanych jednostkach, poznają prawdziwą medycynę.

Na zakończenie spotkania zdecydowano o powołaniu zespołu roboczego, który wypracuje stanowisko dla ministra w sprawie deficytu kadry medycznej. Z ramienia Zarządu OZPSP udział w pracach zespołu zadeklarował wiceprezes Krzysztof Żochowski.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *