Home > Najnowsze wiadomosci (Page 2)

28.04.2022 r. SPOTKANIE ZARZĄDU OZPSP Z MINISTREM ZDROWIA

W czwartek, 28.04.2022 r. odbyło się spotkanie Zarządu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych z Ministrem Zdrowia Adamem Niedzielskim, Prezesem NFZ Filipem Nowakiem oraz Prezesem AOTMiT Romanem Topór-Mądrym.Zarząd OZPSP reprezentowali Prezes Waldemar Malinowski, Wiceprezes Krzysztof Żochowski, Wiceprezes Tomasz Paczkowski, Członek Zarządu Adam Styczeń oraz Członek Zarządu Mariusz Trojanowski.Podczas spotkania rozmawiano m.in.

Czytaj więcej,,,

POSIEDZENIE RADY DS. OCHRONY ZDROWIA PRZY PREZYDENCIE RP

We wtorek, 26.04.2022 r. w Belwederze odbyło się posiedzenie Rady do spraw Ochrony Zdrowia, w trakcie której omawiano projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa. W spotkaniu udział wzięli m.in. Szefowa Kancelarii Prezydenta RP Grażyna Ignaczak-Bandych, Wiceprezes Związku Powiatów Polskich Tadeusz Chrzan oraz przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia. Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali

Czytaj więcej,,,

13.04.2022 r. – Posiedzenie zespołu ds. zmian w pediatrii

W środę, 13.04.2022 r. odbyło się posiedzenie powołanego przez Ministra Zdrowia zespołu ds. zmian w pediatrii. Zespołowi przewodniczy Prezes NFZ, Filip Nowak, a Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych reprezentuje Adam Styczeń, członek zarządu OZPSP.Zadaniem zespołu jest omówienie i opracowanie koncepcji finansowania pediatrii w Polsce. Narodowy Fundusz Zdrowia przygotuje dane, o

Czytaj więcej,,,

07.04.2022 r. -Zarząd OZPSP

W czwartek, 07.04.2022 r. za pomocą środków porozumiewania się na odległość odbyło się posiedzenie Zarządu OZPSP. W trakcie posiedzenia podjęto uchwałę o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Związku. Szczegółowe informacje oraz program Walnego Zgromadzenia Związku zostaną rozesłane do Członków OZPSP w najbliższym czasie. Członkowie Zarządu dyskutowali nad strategią działania na najbliższe tygodnie. Zdecydowano

Czytaj więcej,,,

06.04.2022 – Wyjazdowe posiedzenie Senackiej Komisji Zdrowia w Dąbrowie Górniczej

W środę, 06.04.2022 r. w Dąbrowie Górniczej odbyło się wyjazdowe posiedzenie senackiej Komisji Zdrowia, w którym, na zaproszenie przewodniczącej Komisji, Senator Beaty Małeckiej-Libery, uczestniczył Prezes OZPSP Waldemar Malinowski. W dyskusji "Kadry medyczne wyzwaniem dla systemu opieki zdrowotnej" wziął udział Marszałek Senatu RP, prof. Tomasz Grodzki, Wiceministrowie Zdrowia - Piotr Bromber i

Czytaj więcej,,,

30.03.2022 r. – Spotkanie w sprawie możliwości zatrudniania uchodźców z Ukrainy w szpitalach

W dniu 30.03.2022 r., przy współpracy z Ministerstwem Zdrowia, Zarząd OZPSP zorganizował spotkanie online, w trakcie którego pracownicy Ministerstwa Zdrowia szczegółowo omówili warunki zatrudniania uchodźców z Ukrainy w szpitalach. W spotkaniu udział wzięli. m.in. Wiceminister Zdrowia Piotr Bromber oraz Dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych Małgorzata Zadorożna, która szczegółowo odpowiadała na

Czytaj więcej,,,

23.03.2022 r. – Spotkanie członków OZPSP z przedstawicielami MZ i NFZ

W środę, 23.03.2022 Zarząd OZPSP zorganizował spotkanie członków Związku z Wiceministrem Zdrowia Piotrem Bromberem oraz Prezesem NFZ Filipem Nowakiem. W trakcie spotkania omówiono szereg bieżących problemów. Wiceminister Piotr Bromber wraz z Prezesem Filipem Nowakiem przedstawili planowane w najbliższym czasie zmiany w finansowaniu ochrony zdrowia. Zapowiedziano kontynuację rozmów. 

Czytaj więcej,,,

VII Kongres Wyzwań Zdrowotnych w Katowicach

Krzysztof Żochowski, Wiceprezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych reprezentował OZPSP w VII Kongresie Wyzwań Zdrowotnych, który odbył się w dniach 3-4.03.2022 r. w Katowicach.Krzysztof Żochowski wziął udział w panelu Model opieki zdrowotnej w powiecie, wraz z Grzegorzem Kubalskim, dyrektorem w Związku Powiatów Polskich, Bernadetą Skóbel, radcą prawnym ZPP, Jerzym Szafranowiczem, Wiceprezesem Związku

Czytaj więcej,,,