czwartek, 1 grudnia, 2022
Home > Najnowsze wiadomosci > Protokół spotkanie MZ 15.12.2016 r

Protokół spotkanie MZ 15.12.2016 r

PROTOKÓŁ

ZE SPOTKANIA ZARZĄDU Z OZPSP Z MINISTREM ZDROWIA KONSTANTYM RADZIWIŁŁEM

W SIEDZIBIE MINISTERSTWA ZDROWIA W WARSZAWIE Z DNIA 15.12.2016 R.

W spotkaniu uczestniczyli: Minister Zdrowia, 3 przedstawicieli centrali NFZ w tym wiceprezes Maciej Miłkowski.

Ze strony OZPSP: Wiceprezesi Zbyszko Przybylski i Krzysztof Żochowski, członkowie Zarządu OZPSP Sabina Bigos-Jaworowska i Andrzej Bujnowski oraz członkowie Rady Związku Maciej Biardzki i Cecylia Domżała.

Pierwsi zabrali głos przedstawiciele OZPSP.

 1. Zbyszko Przybylski wręczył ministrowi dwa stanowiska przyjęte przez Zarząd OZPSP a następnie omówił aktualną sytuację – podkreślił zamykanie oddziałów, brak podpisywania umów na rok przyszły w kilku regionach.
 2. Głos zabrał Maciej Biardzki. Podkreślił, że od kilku lat mamy zamrożone kontrakty. Podkreślił konieczność uruchomienia rezerwy. Omówił zły wpływ na budżety szpitali poprzez wprowadzenie ustawy o płacy minimalnej.

 3. Krzysztof Żochowski powiedział o tym, że na Mazowszu nie ma wzrostu kontraktu od 2009 roku. Jako szpitale powiatowe jesteśmy szpitalami gospodarnymi, zabezpieczającymi Polskę prowincjonalną. Radzimy sobie lepiej niż np. Kliniki, ale nasza wytrzymałość też ma granice. Podkreślił, że w Polsce nie ma nikogo włączając w to Pana Ministra, Premiera i Prezydenta, kto podpisałby się pod decyzją o zamknięciu szpitali CSK WIM przy ulicy Szaserów w Warszawie, czy CSK przy ulicy Banacha, gdyby okazało się, że mają zły wynik finansowy. W przypadku szpitali powiatowych nie byłoby tego typu problemów.

 4. Cecylia Domżała podkreśliła złą sytuację finansową Mazowsza.

 5. Andrzej Bujnowski powiedział, że musi zamykać 4 oddziały, bo nie ma, czym zapłacić i przegrywa walkę konkurencyjną.

Następnie wywiązała się dyskusja.

 1. Minister powiedział, że ilość lekarzy rośnie, ale potrzeby rosną jeszcze bardziej. W Polsce jest ok 800 – 900 lekarzy cudzoziemców. Zwiększono ilość przyjęć na studia. Efekty tych działań będą jednak zdecydowanie odłożone w czasie.

 2. Ma być zmieniona ścieżka kształcenia pielęgniarek. Minister omówił plany zmiany sposobu szkolenia pielęgniarek. Poprosił o wsparcie Jego działań mających na celu przywrócenie możliwości kształcenia pielęgniarek również na poziomie szkoły średniej, przy zachowaniu możliwości późniejszego uzupełnienia wykształcenia do stopnia licencjatu lub magistra. Jest wobec tego pomysłu silny opór środowiska pielęgniarskiego. Zadeklarowaliśmy podjęcie stanowiska popierającego działania ministerstwa w kierunku dywersyfikacji sposobu kształcenia pielęgniarek.

 3. Minister nie chce poruszać algorytmu podziału środków na poszczególne województwa.

 4. Odnosząc się do zgłaszanych przez naszą stronę problemów braków kadr lekarskich i związanych z tym oczekiwań wysokich stawek płacowych stwierdził, że negocjacje o stawki lekarskie powinny być raczej domeną naszą, aniżeli Ministra. Musimy też się porozumiewać, aby wypracowywać wspólne stanowisko. Jeżeli nie będzie solidarności pomiędzy pracodawcami, a walka, podkupowanie lekarzy, to dalej stawki w sposób niekontrolowany będą windowane w górę. Krzysztof Żochowski zwrócił uwagę na szczególnie drastyczną różnicę pomiędzy możliwościami finansowymi i proponowanymi stawkami przez POZ, które są nieporównywalnie wyższe niż w szpitalach powiatowych.

 5. Kwestia stworzenia sieci – 91% środków funduszu będzie przeznaczona na sieć. Ryczałt będzie dotyczył hospitalizacji i poradni przyszpitalnych. W ryczałtach będą programy lekowe, chemioterapia, świadczenia kompleksowe. NPL ma być przy każdym SOR-e.

 6. Minister twierdzi, że druga połowa roku będzie lepsza.

 7. Trzeba odwiedzić stronę internetową i sprawdzić ostateczną wersję Rozporządzenia i Zarządzenia Prezesa NFZ dotyczące sieci szpitali. Albo już się ukazała, albo ukaże się lada moment.

 8. Po wprowadzeniu sieci szpitali będzie można doprecyzować kryteria jakościowe.

 9. Wiceprezes NFZ stwierdził, iż : Podniesienie płacy minimalnej powinno być skompensowane 1zł do punktu. Jest tu zgoda pomiędzy NFZ a szpitalami powiatowymi. Obu stronom wyliczenia wyszły tak samo.

 10. NFZ ma ok 2,8 mld nadwykonań i 800 000 mln niedowykonań. Czyli ok 2 mld nadwykonań netto. W szpitalach jest to 1,2 mld nadwykonań netto. Rezerwa ogólna ok. 700 000zł. Na nadwykonania może pójść albo o 680 000mln albo tylko 300 000mln. Ściągalność składki to jest ok 300 000 – 400 000 mln lepiej. Są to dodatkowe środki poza rezerwą ogólną.

 11. Sabina Bigos-Jaworowska zapytała o rezerwę. Minister powiedział, że nie złoży dzisiaj deklaracji w tym względzie.

 12. NFZ planuje, że to co nie jest możliwe do zapłacenia umową zapłacić degresją.

 13. Celina Domżała poprosiła o najważniejsze kwestie – czyli, rozwiązanie rezerwy i kontrakty na pierwsze półrocze 2017r.

 14. Minister stwierdził, że pieniędzy jest tyle, ile jest. Trzeba obracać się w ramach puli.

 15. Zbyszko Przybylski podniósł sprawę kredytu dla NFZ. Minister ostro zripostował, że mogłoby to mieć złe skutki dla ratingu kraju, kosztów emitowanych przez rząd obligacji itd., itp.

 16. Maciej Biardzki powiedział, ze można rozwiązać rezerwę na przyszły rok i jest kolejna możliwość poprawy sytuacji.

 17. Przedstawiciele Zarządu zawnioskowali o to, aby  Minister Zdrowia skierował do p.o. Prezesa NFZ  Andrzeja Jacyny prośbę o zwrócenie się do poszczególnych Dyrektorów OW NFZ  o przedłużenie termin negocjacji dot. umów w zakresie lecznictwa szpitalnego na I półrocze 2017r. do dnia 30.12.2016r., tak jak ma to miejsce w województwie małopolskim. Jednocześnie Zarząd zwróci się z prośbą do członów Związku, aby poprzez swoje organizacje wojewódzkie czy to samodzielnie, z podobnymi wnioskami kierowali się do poszczególnych Dyrektorów OW NFZ.

W związku z podjętymi wcześniej zobowiązaniami Ministra i wiceprezesa NFZ, którzy musieli się udać na inne zaplanowane spotkania, na tym spotkanie zakończono.

W imieniu Zarządu

Krzysztof Żochowski

źródło: protokol-spotkanie-mz-15-12-2016-r

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *