czwartek, 1 grudnia, 2022
Home > Najnowsze wiadomosci > PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU OZPSP Z DNIA 18.01.2017 R.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU OZPSP Z DNIA 18.01.2017 R.

 

Posiedzenia Zarządu OZPSP odbyło się w Warszawie w dniu 18.01.2017r.

 

W spotkaniu uczestniczyli:

 

 • Prezes – Waldemar Malinowski
 • Wiceprezes – Zbyszko Przybylski
 • Wiceprezes – Krzysztof Żochowski
 • Członek Zarządu – Sabina Bigos-Jaworowska

 

oraz

 • Mecenas Wojciech Powroźnik

 

Przyjęto jednomyślnie program posiedzenia Zarządu, zgodnie z poniższym:

 1. Dyskusja na temat planu zwołania Walnego Zgromadzenia OZPSP;
 2. Zmiany funkcjonowania Rady Związku (propozycja poszerzenia składu Rady tak, by były w niej reprezentowane wszystkie województwa, w których znajdują się jednostki zrzeszone w OZPSP);
 3. Koncepcja organizacji pracy Rady Związku;
 4. Współpraca Rady Związku z Zarządem Związku.

 

 1. Organizacja pracy Zarządu OZPSP w 2017 r.;
 2. Podjęcie uchwały o wypłacie zobowiązań za stworzenie obsługi finansowej i biurowej;
 3. Ustalenie sposobu realizacji dalszej obsługi finansowej i biurowej.

 

 1. Omówienie przebiegu kontraktowania usług medycznych na rok 2017r. przez Szpitale Powiatowe.
 2. Przygotowanie tematów dyskusji na spotkanie z Prezesem NFZ Andrzejem Jacyną, które odbędzie się w dniu 25.01.2017 r. godz. 11:00
 3. Zapoznanie się z sytuacją finansową OZPSP w 2016 r.
 4. Propozycje zmian statutowych.
 5. Przyjęcie stanowiska w sprawie zmian funkcjonowania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.
 6. Sprawy różne.

 

 

Ad. 1. Zdecydowano, że Walne Zgromadzenie OZPSP odbędzie będzie w maju br.

Ad. 4. Ustalono, że po spotkaniu u Prezesa Jacyny Zarząd powtórnie spotka się u mecenasa ul. Bema 83, Warszawa, gdzie wspólnie zastanowi się nad ewentualnymi zmianami statutowymi.

Ad. 6. Zmiany statutowe mają dotyczyć relacji pomiędzy organami Związku.

Ad. 8. Poruszono kwestię funkcjonowania Związku w poszczególnych województwach, zgodnie z poniższym tj.:

Warmia i Mazury, Łódź, Opole.

Ad. 8 Ustalono termin Ogólnopolskiej konferencji Związku na 02/03-2017r., która odbędzie się w Szpitalu Bielańskim. Wiceprezes Krzysztof Żochowski będzie ustalał szczegóły w tej kwestii z Dyrektor Szpitala Bielańskiego p. Dorotą Gałczyńską – Zych.

Ad. 8 Dodatkowo poruszono temat Sieci Szpitali i budżetu – kwestia zapłaty nadwykonań. Na jakiej podstawie będą konstruowane budżety po reformie – czy wykonanie faktyczne, czy zapłacone.

 

 

Na tym spotkanie zakończono.

 

 

 1. Prezes Zarządu Waldemar Malinowski …………………………………………………………………

 

 

 1. Wiceprezes Zarządu Zbyszko Przybylski …………………………………………………………………

 

 

 1. Wiceprezes Krzysztof Żochowski ……………………………………………………………………………

 

 

 1. Członek Zarządu Sabina Bigos-Jaworowska ……………………………………………………………

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *