czwartek, 1 grudnia, 2022
Home > Slider > Dialog w ministerstwie trwa

Dialog w ministerstwie trwa

W związku z pogarszającą się sytuacją finansową szpitali powiatowych i koniecznością wprowadzenia pilnych zmian systemowych zmierzających do jej poprawy Zarząd OZPSP zainicjował cykl spotkań z przedstawicielami ministerstwa zdrowia oraz NFZ, w czasie których przedstawiciele Związku domagali się konkretnych propozycji zażegnania istniejącego kryzysu. W dniach 18 i 24 stycznia członkowie Zarządu spotkali się z podsekretarzem stanu w resorcie zdrowia Maciejem Miłkowskim oraz prezesem NFZ Andrzejem Jacyną.

Ryczałt wzrośnie?

Szczególną uwagę poświęcono zgłaszanej przez OZPSP konieczności podwyższenia wyceny procedur medycznych realizowanych we wszystkich podstawowych oddziałach szpitalnych. Zarząd OZPSP wnioskował o 15-procentowy wzrost wyceny wszystkich  procedur sieciowych. Propozycją ministerstwa jest natomiast 5-procentowy wzrost procedur z zakresu interny, SOR i NPL, który miałby obowiązywać już od stycznia.

– Strona OZPSP nie zgodziła się na złożoną propozycję. Podkreśliliśmy, że interesuje nas wzrost ryczałtu o 15%. Może on być kroczący: od 1 stycznia wzrost wyceny procedur internistycznych, w izbach przyjęć i NPL, od 1 kwietnia w chirurgii, a od 1 lipca w innych zakresach – mówi prezes Zarządu OZPSP Waldemar Malinowski.

Zarząd Związku poruszył także kwestię likwidacji części procedur pediatrycznych i włączenia ich do procedur specjalistycznych. Członek Zarządu OZPSP Andrzej Bujnowski zgłosił postulat zwiększenia możliwości tworzenia oddziałów specjalistycznych w szpitalach powiatowych.

Prezes Waldemar Malinowski przedstawił ministrowi Miłkowskiemu i prezesowi Jacynie informację o kosztach ponoszonych przez szpitale powiatowe w związku z przyjętymi w ostatnim czasie ustawami „podwyżkowymi”, w tym ustawą o płacy minimalnej oraz tzw. ustawą radziwiłłowską.

W trakcie rozmowy na temat pogarszającej się sytuacji finansowej szpitali i konieczności wypracowania rozwiązań naprawczych minister Miłkowski stwierdził, że wysuwając swoje postulaty, Związek dąży do podwyższenia składki zdrowotnej. Zarząd OZPSP zdecydowanie zaprzeczył supozycji ministra.

Maciej Miłkowski zapewnił, że zgodnie z oczekiwaniami Związku przy ustalaniu wysokości ryczałtu na 2019 rok zostaną wzięte pod uwagę oba półrocza 2018 r. Podczas dyskusji wysunął także propozycję wzrostu ryczałtu o 10%, którym szpitale miałyby pokryć koszty podwyżek dla pielęgniarek. Zarząd OZPSP wyraził stanowczy brak akceptacji dla takiej propozycji.

ZOL-e coraz bardziej potrzebne

W związku z likwidacją łóżek spowodowaną wejściem w życie nowych norm pielęgniarskich poruszono kwestię zagospodarowania ich w ramach oddziałów opiekuńczo-leczniczych. Wiceprezes OZPSP Krzysztof Żochowski zasugerował powrót do prowadzenia oddziałów dla przewlekle chorych. Zwrócono także uwagę na niskie kontrakty ZOL oparte na wycenach niedostosowanych do potrzeb. Członkowie Zarządu podkreślali rosnące zapotrzebowanie na tego typu placówki i konieczność wzrostu wyceny realizowanych przez nie świadczeń. Poprawa finansowania ZOL-i mogłaby umożliwić przenoszenie do nich pacjentów z oddziałów szpitalnych, w tym z OIOM-u. Członkowie Zarządu podnieśli też kwestię konieczności bardziej realistycznego spojrzenia na normy zatrudnienia w ZOL-ach.

W czasie styczniowych spotkań w ministerstwie rozmawiano także m.in. na temat niewystarczającej liczby pielęgniarek i opiekunek medycznych, nowelizacji „ustawy koszykowej” oraz konieczności zmian w przepisach umożliwiających funkcjonowanie instytucji koronera (minister poinformował, że temat ten ma zostać uregulowany w ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych).

Zarząd Związku postulował zdjęcie ze szpitali jednoprofilowych obowiązku prowadzenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej. Zgłoszono także pomysł określenia podstawowych badań, które ma obowiązek wykonywać POZ, a w przypadku skierowania chorego do szpitala bez ich zlecenia fakturowania POZ za wykonanie badań leżących w jego kompetencjach. Zasugerowano też potrzebę odpowiednio droższej wyceny badań wykonywanych w godzinach nocnych i dniach świątecznych.

W trakcie rozmów z przedstawicielami Związku minister poinformował także o planach stopniowej likwidacji specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego na rzecz zespołów podstawowych.

Następne spotkanie w ministerstwie zdrowia zaplanowano na 13 lutego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *