czwartek, 1 grudnia, 2022
Home > Stanowiska Zarządu > Protokół z posiedzenia Zarządu OZPSP 19.02.2018

Protokół z posiedzenia Zarządu OZPSP 19.02.2018

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU OZPSP Z DNIA 19.02.2018 R.

Zarząd OZPSP na posiedzeniu w dniu 19.02.2018r. w hotelu Novotel w Warszawie w składzie Waldemar Malinowski, Krzysztof Żochowski, Sabina Bigos-Jaworowska oraz Andrzej Bujnowski obradował zgodnie z poniższym:

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie uchwały nr 1/2018 z dnia 19.02.2018 r. w sprawie wykluczenia członka OZPSP;
  2. Przyjęcie uchwały nr 2/2018 z dnia 19.02.2018 r. w sprawie przyjęcia nowych członków OZPSP;
  3. Omówienie tematyki na spotkanie z Ministrem Zdrowia (19.02.2018 r. (godz. 12:00).
  4. Sprawy różne.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Poddano głosowaniu projekty uchwał, o których mowa powyżej, stanowiące załącznik do niniejszego protokołu.

Uchwała nr 1/2018 została przyjęta 4 głosami „za” (jednogłośnie), Uchwała nr 2/2018 została przyjęta 4 głosami „za” (jednogłośnie).

W sprawach różnych omówiono propozycje dalszego, bieżącego funkcjonowania Związku.

 

W imieniu Zarządu

– Krzysztof Żochowski

Źródło: http://ozpsp.pl/wp-content/uploads/2018/04/Protokół-posiedzenie-Zarządu-12.03.2018-r.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *