czwartek, 1 grudnia, 2022
Home > Stanowiska Zarządu > Protokół z posiedzenia Zarządu OZPSP 12.03.2018

Protokół z posiedzenia Zarządu OZPSP 12.03.2018

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU OZPSP Z DNIA 12.03.2018 R.

Zarząd OZPSP na posiedzeniu w dniu 12.03.2018r. w hotelu Metropol w Warszawie w składzie Waldemar Malinowski, Krzysztof Żochowski, Sabina Bigos-Jaworowska oraz Andrzej Bujnowski obradował zgodnie z poniższym:

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie uchwały nr 3/2018 z dnia 12.03.2018 r. w sprawie zwołania na dzień 17 maja 2018 r. Walnego Zgromadzenia Związku;
  2. Omówienie tematyki na spotkanie z Ministrem Zdrowia, w dniu 12.03.2018 r. (godz. 15:00);
  3. Sprawy różne.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Poddano głosowaniu projekt uchwały, o której mowa powyżej, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

Uchwała nr 3/2018 została przyjęta 4 głosami „za” (jednogłośnie).

W sprawach różnych omówiono propozycje dalszego bieżącego funkcjonowania Związku.

 

W imieniu Zarządu

– Krzysztof Żochowski

Źródło: http://ozpsp.pl/wp-content/uploads/2018/04/Protokół-posiedzenie-Zarządu-12.03.2018-r.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *