Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych Finansowe skutki ustawy dla szpitali powiatowych – konferencja Prezydentów, Starostów oraz Dyrektorów i Prezesów Szpitali

Finansowe skutki ustawy dla szpitali powiatowych – konferencja Prezydentów, Starostów oraz Dyrektorów i Prezesów Szpitali

23 sierpnia br. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyło się ogólnopolskie spotkanie Prezydentów, Starostów i Członków Zarządu Powiatu odpowiedzialnych za ochronę zdrowia oraz Dyrektorów i Prezesów Szpitali.

Spotkanie dotyczyło skutków finansowych dla szpitali powiatowych i miejskich wynikających z wejścia w życie Ustawy z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 1352).

Prowadzono dyskusję na temat braku wystarczających środków finansowych, które pozwoliłyby pokryć podwyżki wynagrodzeń oraz rosnącą inflację. Postanowiono również o skierowaniu prośby do Najwyższej Izby Kontroli o zbadanie tej sprawy.

Prezentacje z konferencji do pobrania:

Sytuacja szpitali powiatowych i miejskich – wyniki analizy przeprowadzonej przez ZPP (B. Skóbel)

Wdrożenie rekomendacji AOTMiT z 13 lipca 2022 r. a skutki dla szpitali (na przykładzie m.st. Warszawy) (R. Kaznowska)

Wielkopolska (P. Dopierała)

Co z tą Małopolską (A. Styczeń)

Koszty energii elektrycznej (P. Dopierała)

Czy i gdzie popełniono błąd (D. Gołąb-Bełtowicz)

Koszty personelu to nie wszystko. Szpitale w dobie galopującej inflacji (B. Skóbel)

W konferencji uczestniczyło ponad 350 osób. Poniżej prezentujemy kilka zdjęć: