Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych Cele i zadania

Cele i zadania

Podstawowym celem Związku jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych pracodawców wobec organów władzy publicznej, samorządów zawodów medycznych, związków zawodowych pracowników i innych podmiotów. Związek realizuje swoje cele w myśl sentencji "Salus aegroti suprema lex est".

Do zadań Związku należy w szczególności:

  1. Ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków.
  2. Oddziaływanie na kształtowanie ustawodawstwa dotyczącego interesów pracodawców oraz występowanie do organów, posiadających inicjatywę prawodawczą z wnioskami i opiniami w zakresie aktów prawnych dotyczących funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.
  3. Wspieranie wdrażana zmian systemowych w systemie ochrony zdrowia.

Cele i zadania Związku są realizowane w szczególności poprzez:

  1. Współpracowanie z parlamentem, administracją rządową i samorządową w sprawach związanych z funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia.
  2. Występowanie do przedstawicieli organów władzy publicznej w sprawach związanych z interesami pracodawców.
  3. Opiniowanie założeń i projektów ustaw oraz aktów wykonawczych do tych ustaw w zakresie objętym niniejszym statutem.

 

Do pobrania:

Statut OZPSP