Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Szpitali Powiatowych

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Szpitali Powiatowych

7 marca 2023 r. odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Szpitali Powiatowych, które poświęcono sytuacji powiatowych placówek.

Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych reprezentowali członkowie Zarządu.

W trakcie obrad dyskutowano o złym stanie finansowym szpitali, który wg ekspertów w najbliższym czasie nadal będzie się pogarszał. Prezes Malinowski informował o problemach związanych z pokryciem kosztów wzrostu wynagrodzeń pracowników, które wynikają z niewystarczających środków przekazanych na ten cel przez NFZ.

Zachęcamy do obejrzenia retransmisji z posiedzenia Zespołu (nowe okno).