Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych OZPSP

OZPSP

OZPSP działa na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców oraz na podstawie Statutu z dnia 21 czerwca 2016 (tekst jednolity).

SIEDZIBA ZWIĄZKU:

Siedzibą Związku od 14.07.2016 r. jest SP ZOZ Garwolin, ul. Lubelska 50 08-400 Garwolin, zgodnie z uchwałą nr 13/2016 Walnego Zgromadzenia Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych z dnia 14.07.2016 r. „w sprawie zmiany statutu i określenia siedziby Związku”. Uprzednio siedziba mieściła się w Kamiennej Górze.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:

Działalność Związku finansowana jest z jednego głównego źródła, którym są składki członkowskie, w wysokości 150 zł miesięcznie, płatne począwszy od miesiąca sierpień 2016 r., zgodnie z uchwałą nr 12/2016 Walnego Zgromadzenia Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych z dnia 14.07.2016 r. „w sprawie ustalenie wysokości składki członkowskiej”.