Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych Stanowisko Zarządu OZPSP w sprawie podwyżek płac od lipca 2023

Stanowisko Zarządu OZPSP w sprawie podwyżek płac od lipca 2023

Prezentujemy stanowisko Zarządu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych w sprawie finansowania podwyżek płac zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia.

W związku z wyborem przez Ministra Zdrowia jednego z wariantów finansowania realizacji tegorocznych podwyżek najniższych wynagrodzeń w ochronie zdrowia, Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych chciałby zwrócić uwagę na następujące kwestie.

Zaakceptowany został mechanizm złożony z trzech składowych:

– wzrost ceny punktu,

– wzrost ilości punktów do wykonania w ryczałcie,

– wzrost wyceny części świadczeń z zakresu chirurgii, pediatrii, interny oraz ginekologii i położnictwa.

Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych pragnie podkreślić, że wzrost liczby punktów do wykonania w ryczałcie istotnie podwyższa stronę przychodową. Należy jednak pamiętać, że w związku z realizacją większej liczby świadczeń wzrosną również koszty ponoszone przez nasze placówki. Podkreślany przez nas wielokrotnie problem niewłaściwej wyceny procedur ma w tej kwestii szczególne znaczenie. Jeżeli będziemy wykonywać więcej świadczeń generujących stratę, zamiast poprawiać sytuację finansową szpitala, będziemy go jeszcze bardziej zadłużać.

Należy także wziąć pod uwagę fakt, że z dniem 30 czerwca 2023 r. kończą się umowy na finansowanie podwyżek w ramach tzw. produktu 16%, co znacznie zmniejszy wpływy finansowe szpitali, które znajdują się w najgorszej sytuacji.

W związku z powyższym Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych uważa, że wybrany mechanizm nie wystarczy na pokrycie skutków finansowych podwyżek płac od lipca 2023 r.

Stanowisko Zarządu OZPSP w sprawie podwyżek płac od lipca 2023