Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych Fiasko rozmów

Fiasko rozmów

Dzisiaj odbyło się spotkanie Zarządu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych (OZPSP) i Związku Powiatów Polskich z wiceministrem zdrowia Maciejem Miłkowskim, prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia Filipem Nowakiem oraz prezesem Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Romanem Toporem-Mądrym.

Dotyczyło ono następujących tematów:

  • Zapłata za wszystkie nadwykonania (w zakresach limitowanych i nielimitowanych);
  • Uregulowania spłaty 1/12;
  • Odrobienie i wykonanie świadczeń w zakresie ryczałtu za 2022 r.;
  • Zapłata za wykonane świadczenia ponad wartość umowy ryczałtowej w 2023 r.;
  • Zmiany wycen i poprawy rentowności;
  • Nowych zapisów dotyczących nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Po raz kolejny przedstawiciele strony rządowej nie przedstawili żadnych nowych propozycji na rozwiązanie powyższych problemów, argumentując to brakiem środków w budżecie. Zostaliśmy poinformowani, że w planie jest przesunięcie do budżetu NFZ 400 mln zł, które zostaną przekazane z Ministerstwa Zdrowia (z budżetu niewykorzystanych środków na inwestycje). Nie wiemy jednak w jaki dokładnie sposób i na co zostaną one przeznaczone. Ponadto zaproponowano zmianę wzoru obliczenia ryczałtu na I kwartał 2024 r.

– Nie doszliśmy do żadnego konkretnego porozumienia. Nie przedstawiono sensownych propozycji w odpowiedzi na nasze postulaty. Nie ma decyzyjności, mamy okres przejściowy, a obecne kierownictwo MZ ewentualne decyzje zrzuca na przyszły rząd. Nie mamy na to czasu – mówi Waldemar Malinowski, prezes OZPSP.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Ministerstwo Zdrowia w rozporządzeniu w zapisach dotyczących nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej nakłada na szpitale m.in. obowiązek zatrudnienia dodatkowego specjalisty i wykonywania szerokiego zakresu badań i innych świadczeń. Przy obecnych brakach kadrowych jest to wręcz nie możliwe do realizacji. Ponadto za tą decyzją nie idą żadne dodatkowe środki. Jeżeli nie dojdzie do porozumienia w tej kwestii będziemy rekomendować dyrektorom szpitali wypowiedzenie umów.

– Nie zgadzamy się na przerzucanie obowiązków podstawowej opieki zdrowotnej na szpitale powiatowe i to bez jakichkolwiek dodatkowych środków, które pokryją koszty wykonywanych badań. Te zapisy nie były w żaden sposób konsultowane z naszym środowiskiem – mówi Waldemar Malinowski, prezes OZPSP.

Decydenci, którzy odpowiadają za organizację i finanse systemu ochrony zdrowia, pozostawiają szpitale z problemami, które powstały w wyniku decyzji rządu. Musimy mieć tutaj świadomość, że np. w przypadku lipcowych podwyżek dla pracowników ochrony zdrowia szpitale nie otrzymały pieniędzy na ich pokrycie. Środki te pochodziły z nadwykonań z I kwartału 2023 r.

Trzeba podkreślić, że kwestię nadwykonań i niedowykonań w ryczałcie uregulowałaby dodatkowa kwota 500 mln zł.

Apelujemy do Pani Minister Zdrowia, Ministra Finansów i Premiera, aby niezwłocznie zajęli się problemami, które są palące i bardzo istotne i dotyczą wszystkich Polaków. Dziś, w przypadku szpitali powiatowych i złych decyzji obecnego rządu to właśnie „pieniądze są na pierwszym miejscu potrzeb w ochronie zdrowia.”

 

Czekamy na pilne rozwiązanie problemów przedstawionych przez nasze środowisko.