Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych Spotkanie ostatniej szansy

Spotkanie ostatniej szansy

Dzisiaj odbyło się spotkanie Zarządu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych (OZPSP) i Związku Powiatów Polskich z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Prezes OZPSP Waldemar Malinowski przedstawił najpilniejsze oczekiwania szpitali powiatowych zaznaczając, że muszą być spełnione do końca 2023 r. ze względów formalno-prawnych:

 

  • Zapłata za wszystkie nadwykonania (w zakresach limitowanych i nielimitowanych);
  • Uregulowania spłaty 1/12;
  • Odrobienie i wykonanie świadczeń w zakresie ryczałtu za 2022 r.;
  • Zapłata za wykonane świadczenia ponad wartość umowy ryczałtowej w 2023 r.;
  • Zmiany wycen i poprawy rentowności.

 

Ponadto zwrócono uwagę, że rozporządzenie Ministra Zdrowia dnia 9 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej jest wadliwe i szpitale powiatowe nie są w stanie spełnić wymagań w nim zawartych. Podkreślono, że bez koniecznych zmian szpitale nie podejmą się realizacji świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej od 1 stycznia 2024 r.

 

Decydenci mają się odnieść do wyżej wymienionych kwestii na kolejnym spotkaniu 7 listopada.