Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych Jest nadzieja – po spotkaniu w Ministerstwie Zdrowia

Jest nadzieja – po spotkaniu w Ministerstwie Zdrowia

 

Wczoraj odbyło się spotkanie Zarządu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych (OZPSP) z Minister Zdrowia Izabelą Leszczyną, Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia Filipem Nowakiem oraz zastępcą Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Danielem Rutkowskim.
Podczas spotkania minister Izabela Leszczyna poinformowała Zarząd OZPSP, że środki finansowe na wszystkie nadwykonania (w zakresach limitowanych i nielimitowanych) zostaną przekazane do świadczeniodawców. Ponadto uregulowanie przez szpitale spłaty 1/12 oraz odrobienie i wykonanie świadczeń w zakresie ryczałtu za 2022 r. (tzw. 3b) zostanie przedłużone do końca 2024 r.
Kwestia, która nadal nie została rozwiązana to zapłata za wykonane świadczenia ponad wartość umowy ryczałtowej w 2023 r. Prezes Waldemar Malinowski przekazał stanowisko Zarządu OZPSP w tej sprawie.
Jesteśmy zadowoleni z faktu, że część naszych postulatów została spełniona. Bardzo dziękujemy za te decyzje Pani minister Izabeli Leszczynie. Niemniej jednak nadal są obszary, które wymagają pilnych działań:

  •  Zapłata za wykonane świadczenia ponad wartość umowy ryczałtowej w 2023 r.;
  • Zmiany wycen i poprawy rentowności;
  • Finansowanie wzrostu wynagrodzeń w ochronie zdrowia.

Mamy nadzieję, że dojdziemy do porozumienia w tych kwestiach – mówił Waldemar Malinowski, prezes OZPSP.
Obie strony podkreśliły, że obecny system nie spełnia oczekiwań i jest niewydolny. Zarząd OZPSP wyraził gotowość do współpracy w celu opracowania optymalnych rozwiązań, które zaspokoją potrzeby wszystkich interesariuszy w systemie ochrony zdrowia.

 

Zachęcamy do zapoznania się ze stanowiskami Zarządu:

Stanowisko OZPSP z dnia 26.02.24r. – ws. zapłaty za nadwykonania

Stanowisko nr 3.2024 OZPSP z dnia 26.02.2024 r. ws. planowanych podwyżek pracowników podmiotów leczniczych

Stanowisko OZPSP z dnia 26.02.24r. – w sprawie braku zapłaty za świadczenia wykonane ponad limit ryczałtu

Stanowisko OZPSP z dnia 26.02.24r. – w sprawie finansowania wzrostu wynagrodzeń w ochronie zdrowia