Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych RAPORT: „Sytuacja finansowa szpitali powiatowych w świetle nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia” oraz apel do władz państwowych.

RAPORT: „Sytuacja finansowa szpitali powiatowych w świetle nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia” oraz apel do władz państwowych.

Przedstawiamy Państwu najnowszy raport "Sytuacja finansowa szpitali powiatowych w świetle nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych." oraz apel do władz państwowych w sprawie sytuacji w sektorze ochrony zdrowia.

W piątek, 23 czerwca w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyło się ogólnopolskie spotkanie Prezydentów, Starostów i Członków Zarządu Powiatu odpowiedzialnych za ochronę zdrowia oraz Dyrektorów i Prezesów szpitali, w trakcie którego został zaprezentowany raport przygotowany pod kierunkiem prof. dr hab. Eweliny Nojszewskiej zatytułowany „Sytuacja finansowa szpitali powiatowych w świetle nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych”.

Wydarzenie zorganizowały wspólnie Ogólnopolskie Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych, Związek Powiatów Polskich oraz m. st. Warszawa.

Spotkanie rozpoczęły wystąpienia prezesa Zarządu ZPP Andrzeja Płonki, prezesa Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych Waldemara Malinowskiego oraz wiceprezydent m. st. Warszawy Renaty Kaznowskiej. Nie zabrakło też liderów opinii i decydentów. Wśród nich – wiceministra zdrowia Macieja Miłkowskiego, wiceprezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Daniela Rutkowskiego oraz przewodniczącej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyny Ptok.

Poszczególne części raportu zaprezentowały jego współautorki. Wystąpienie prof. dr hab. Eweliny Nojszewskiej dotyczyło zmiany wysokości i struktury przychodów szpitali powiatowych, w tym szpitali miast na prawach powiatu w 2022 r., finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Wyniki finansowe szpitali w latach 2021-2022 zaprezentowała Katarzyna Sekuła – specjalista ds. analiz w Biurze Związku Powiatów Polskich. Wpływ wdrożenia Rekomendacji nr 65/2022 z dnia 13 lipca 2022 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji na kondycję finansową omówiła r. pr. Bernadeta Skóbel – Kierownik Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz w Biurze Związku Powiatów Polskich, a potencjalne skutki wdrożenia Rekomendacji Nr 54/2023 z dnia 31 maja 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej przedstawiła Dorota Gołąb-Bełtowicz – zastępca dyrektora ds. finansowych Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie.

W trakcie spotkania przedstawiono treść Apelu do władz państwowych w sprawie sytuacji w ochronie zdrowia. Jego treść zostanie przekazana wszystkim odpowiedzialnym za funkcjonowanie podmiotów leczniczych.

Raport do pobrania: POBIERZ

Apel do pobrania: POBIERZ